หน้าหลัก AVA HYBRID
หลักการทำงาน AVA HYBRID
ความคุ้มค่าเมื่อติดตั้ง AVA HYBRID
วิธีสั่งซื้อ AVA HYBRID
ตัวแทนจำหน่าย AVA HYBRID

หลักการทำงาน AVA HYBRID CHEMICAL POWER

AVA HYBRID CHEMICAL POWERAVA HYBRID นั้น เป็นการทำงานโดยใช้ Chemical Power ซึ่งน้ำยาเคมีที่ใช้นั้น ไม่มีผลอันตรายต่อเครื่องยนต์เลย เพราะว่าเป็นเคมีที่สะอาด เมื่อเทียบกับน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว ถือว่ามี ความสะอาดกว่ามาก และที่สำคัญส่วนที่นำมาใช้เป็นเพียงไอระเหยของน้ำยาเคมีเท่านั้น ซึ่งน้ำยาเคมีที่ใช้นั้นมีสารประกอบหลายตัว โดยแต่ละตัวได้นำมาตัดต่อโมเลกุลให้เหมาะสมกับการทำงานของเครื่องยนต์ และได้มีการเติม Additive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเคมีอีกด้วย โดยแยกออกเป็นสารประกอบทางเคมี 3 หมวดหลักๆ คือ


จะเข้าไปทำให้ออกซิเจนและไนโตรเจน ที่ใช้ในการสันดาปมีการแตกตัวเกิดเป็นพลังงาน


จะเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพออกซิเจนและไนโตรเจนและควบคุมปริมาณให้เพียงพอต่อการใช้งานในการสันดาปเครื่องยนต์ และเมื่อทำหน้าที่เสร็จสิ้นแล้ว ตัวของสารเองก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นพลังงานอีกด้วย


จะเข้าไปควบคุมการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ไม่ให้ช้าเกินไป และไม่ให้เร็วเกินไป แต่จะให้จุดระเบิดในจุดที่เหมาะสม ซึ่งเป็นจุดที่ดีที่สุด จึงทำให้เครื่องยนต์มีโอกาส ที่จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งจะเป็นผลทำให้เป็นการถนอมเครื่องยนต์เป็นอย่างมาก และยืดอายุเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพสูงอย่างยาวนาน โดยสามารถสังเกตได้ว่าถ้าเป็นเครื่องยนต์เก่าจะมีอาการสั่นกว่าเครื่องยนต์ใหม่อย่างเห็นได้ชัด สาเหตุหลักเกิดจากการที่ผ่านการใช้งานมายาวนาน ข้อเหวี่ยงและเสื้อสูบมีอาการหลวม จึงเป็นผลทำให้การจุดระเบิดนั้นขาดความแม่นยำ ฉะนั้นเมื่อติดตั้ง AVA HYBRID แล้ว จะสามารถเห็นได้ชัดคือ อาการสั่นของเครื่องจะลดลง แรงม้าเกือบจะกลับมาดังเดิมก็ว่าได้ และในการออกตัวจะเกิดแรงบิดที่สูงขึ้นเป็นอย่างมาก

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการพิสูจน์ การทดลองค้นคว้าอย่างยาวนานและ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจากวิศวกรผู้มีหน้าที่ควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และต่อไปในอนาคตผลิตภัณฑ์นี้ จะต้องมีการใช้กันอย่างแพร่หลายแน่นอน แต่วันนี้ทุกท่านจะมีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีในอนาคตนี้ก่อนใครSitemap