หน้าหลัก AVA HYBRID
หลักการทำงาน AVA HYBRID
ความคุ้มค่าเมื่อติดตั้ง AVA HYBRID
วิธีสั่งซื้อ AVA HYBRID
ตัวแทนจำหน่าย AVA HYBRID

การประหยัดเชื้อเพลิงเมื่อติด AVA HYBRID

ทางบริษัท เอว่า ได้ทำการพิสูจน์การประหยัดเชื้อเพลิงกับรถจำนวนหลายคันสรุปได้งนี้ คือ
ก่อนติด AVA HYBRID ขับขี่ปกติ ความเร็วที่ 100-120 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเหยียบคันเร่งแบบไต่ความเร็ว ไม่กระแทกกระทั้น รถวิ่งสภาวะคงที่ สภาพแวดล้อมปกติ รถวิ่งได้ 10 กิโลเมตร/ลิตร
หลังติด AVA HYBRID
1, ขับขี่แบบปกติ ใช้ความเร็วที่ 100-120 กิโลเมตร/ชั่วโมง เหยียบคันเร่งแบบไต่ความเร็ว ไม่กระแทกกระทั้น รถวิ่งสภาวะคงที่ สภาพแวดล้อมปกติ ผลการทดสอบเมื่อติด AVA HYBRID แล้ว รถวิ่งได้ 12.5 กม./ลิตร ดังนั้น รถสามารถวิ่งได้ระยะทางเพิ่มขึ้น 25%

2. ขับขี่แบบไม่ประหยัด โดยขับขี่แบบกระชาก ความเร็วไม่แน่นอน เหยียบคันเร่งแบบเร่งคันเร่งเต็มที่ ไม่สนใจความสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง ผลการทดสอบเมื่อติด AVA HYBRID แล้ว รถวิ่งได้ 10-11 กม./ลิตร ดังนั้น รถสามารถวิ่งได้ระยะทางเพิ่มขึ้น 10%+ ( ถ้าไม่ติด AVA HYBRID รถวิ่งได้ 8-9 กม./ลิตร )

3. ขับขี่แบบประหยัดสุด โดยขับขี่แบบประหยัด ความเร็วที่ 70 แต่ไม่เกิน 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง เหยียบคันเร่งแบบไต่ความเร็ว ขับขี่นิ่มนวล รถวิ่งสภาวะคงที่ สภาพแวดล้อมปกติ ผลการทดสอบเมื่อติด AVA HYBRID แล้ว รถวิ่งได้ 16.5 กม./ลิตร ดังนั้น รถสามารถวิ่งได้ระยะทางเพิ่มขึ้น 65% ( เมื่อเทียบกับการขับขี่แบบปกติ โดยไม่ติด AVA HYBRID )

** อัตราการใช้เชื้อเพลิงรถ เป็นการเฉลี่ยจากผลการทดสอบ **

 

 Sitemap