หน้าหลัก AVA HYBRID
หลักการทำงาน AVA HYBRID
ความคุ้มค่าเมื่อติดตั้ง AVA HYBRID
วิธีสั่งซื้อ AVA HYBRID
ตัวแทนจำหน่าย AVA HYBRID

ความคุ้มค่าของ AVA HYBRID

ตารางแสดงผลการประหยัดที่ได้รับจากการติดตั้ง AVA HYBRID

เงื่อนไข

  1. ค่าอุปกรณ์ AVA HYBRID ราคาโปรโมชั่น 5,500 บาท รวมน้ำยาแล้ว
  2. เติมน้ำยาเคมี A และ B ทุก 4 เดือน หรืออาจจะนานถึง 10 เดือน หรือมากกว่านั้น
  3. ค่าน้ำยาเคมี A และ B ราคา 1,200 บาทต่อชุด ( เติมได้ 1 ครั้ง )
  4. ค่าเชื้อเพลิงรถ (น้ำมันดีเซล,น้ำมันเบนซิน,แก๊ส LPG หรือ แก๊ส NGV)

ก่อนติดตั้ง AVA HYBRID เดือนละ 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายหลังติดตั้ง AVA HYBRID
ระยะเวลา 10 เดือน
1. ขับขี่แบบปกติ 2. ขับขี่แบบไม่ประหยัด 3. ขับขี่แบบประหยัดสุด
- ค่าเชื้อเพลิงรถ ลดลงจากปกติ ลดได้ 25%
= 25,000 บาท
ลดได้ 10%
= 10,000 บาท
ลดได้ 65%
= 65,000 บาท
- หักค่า AVA HYBRID 1 ชุด 5,500 บาท 5,500 บาท 5,500 บาท
ดังนั้น 10 เดือน กำไร 19,500 บาท 4,500 บาท 59,500 บาท

 

 

 

 

 Sitemap