หน้าหลัก AVA HYBRID
หลักการทำงาน AVA HYBRID
ความคุ้มค่าเมื่อติดตั้ง AVA HYBRID
วิธีสั่งซื้อ AVA HYBRID
ตัวแทนจำหน่าย AVA HYBRID

บริษัท ฮาเวลส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด

บริษัท ฮาเวลส์(ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 35 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้รับสิทธิ์ในการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ “AVA HYBRID” จากบริษัท เอว่า เอ็นเนอยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยและทั่วโลก

 

ความเป็นมาของ AVA HYBRID CHEMICAL POWER

บริษัท ฮาเวลส์ จำกัด โรงงานผลิตน้ำมันจากขยะ  

AVA HYBRID” เกิดจากแนวคิดและความสนใจในธุรกิจด้านพลังงานของคุณษิริพงศ์ อัครศรียุกต์ ประธานบริษัท เอว่า เอ็นเนอยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เนื่องจากคุณษิริพงศ์เล็งเห็นว่า พลังงานมีความสำคัญและความจำเป็นอย่างมากต่อโลกอนาคต จึงได้ตั้งทีมวิจัยค้นคว้าทั้งด้านเครื่องจักรและเคมีเมื่อ พ.ศ. 2553 จากความทุ่มเทในการคิดค้นและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้ในที่สุดบริษัทฯ ก็ประสบความสำเร็จในการสร้าง AVA Energy Evolution System ที่มีความสามารถเป็นเลิศในสองด้าน คือ สามารถแปรรูปจากของเหลือใช้ เช่น พลาสติกทุกชนิด ยางรถยนต์และอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูง และได้ผลผลิตเป็นน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินที่สามารถเติมรถยนต์ได้ทันที รวมถึงยังสามารถผลิตหัวเชื้อน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาที่มีคุณภาพสูง จึงนับว่านี่เป็นก้าวกระโดดแห่งเทคโนโลยีด้านพลังงาน โดยปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายระบบการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน

นอกจากนี้บริษัท เอว่า ฯ ยังได้คิดค้นเทคโนโลยีและได้สร้างอุปกรณ์ "เพิ่มพลังให้เครื่องยนต์และช่วยประหยัดเชื้อเพลิง" ของรถทุกชนิด โดยเป็นอุปกรณ์ติดตั้งในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มีราคาไม่แพง ติดตั้งง่าย ไม่มีอันตรายต่อเครื่องยนต์และมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งถือว่าดีที่สุดในปัจจุบัน คือ “AVA HYBRID” นั่นเองSitemap