หน้าหลัก AVA HYBRID
หลักการทำงาน AVA HYBRID
ความคุ้มค่าเมื่อติดตั้ง AVA HYBRID
วิธีสั่งซื้อ AVA HYBRID
ตัวแทนจำหน่าย AVA HYBRID

รับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากไอน้ำยา AVA HYBRID

     เรารับประกัน ไอน้ำยา AVA HYBRID จะไม่ทำอันตรายต่อเครื่องยนต์แต่ประการใด และถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่า ไอน้ำยาของ AVA HYBRID ได้ทำให้เครื่องยนต์มีความ เสียหาย เราจะรับผิดชอบในวงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท

     แต่ตั้งแต่ติดตั้งมาถึงปัจจุบัน (เมษายน 2557) กว่า 2,000 คัน ยังไม่พบว่าเกิดความ เสียหายแต่อย่างใดเลยแม้แต่รายเดียว ขอให้ลูกค้าสบายใจได้ในเรื่องนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sitemap